Image Image Image Image Image
Scroll to Top

To Top

Tipografija | 2. GIK

ZADNJA OBJAVA

Tipografija | Splošna navodila

OBSEG VAJ V ŠTUDIJSKEM LETU 2014/2015:

 1. Kompozicija črk
 2. Pisava in njene lastnosti
 3. Analiza strani tiskovine (tipometer)
 4. Korespondenca
 5. Oblikovanje brošure
 6. HTML + CSS
 7. Zakjučni projekt
 8. Dodatne vaje in domače naloge


ODDAJA VAJ:

 • izdelke oddajte v izvornem (*.indd, *.ai, *.psd) in PDF (*.pdf) formatu
 • v posebni mapi priložite tudi uporabljene grafike oziroma fotografije
 • vse datoteke stisnite v eno datoteko (*.zip) in jo oddajte na www.igt.si/tipografija
 • natisnjeno različico izdelka vstavite v predstavitveno mapo (A4+)
 • mapo označite z imenom, priimkom in številko skupine, ter jo oddajte v predal svoje skupine

 


NAVODILA ZA ODDAJO DATOTEK:

 • v spletnem brskalniku vtipkajte naslov www.igt.si/tipo
 • ob kliku na povezavo “prijava” se prijavite v sistem
 • vpišite uporabniško ime in geslo
 • ustvarite novo poročilo, opišite vajo, fotografirajte končen izdelek in oddajte datoteko (*.zip)

 


OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV:

 • študent je lahko na vajah odsoten samo enkrat
 • za vsako nadaljnjo odsotnost študent dobi dodatne zadolžitve, ki jih opravi v danem roku
 • zamujanje na vaje ni dovoljeno. V primeru zamujanja na vaje študent dobi dodatne zadolžitve
 • študent dobi dodatne zadolžitve tudi v primeru, ko zamudi posamezni rok za oddajo osnutkov ali končnih izdelkov
 • če študent v celotnem obdobju vaj prejme dodatne zadolžitve več kot 3-krat, potem vaj v študijskem letu 2013/2014 ne more več opravljati
 • zadnji rok za oddajo izdelkov je:
  20. 1. 2015: vse skupine za izpitni rok = 2. 2. 2015, ob 10. uri (VP ali P3)
  8. 6. 2015: vse skupine za izpitni rok = 15. 6. 2015, ob 10. uri (VP ali P3)
  22. 6. 2015: vse skupine za izpitni rok = 2. 7. 2015, ob 14. uri (VP ali P3)
  30. 6. 2015: vse skupine za izpitni rok = 27. 8. 2015, ob 10. uri in 10. 9. 2015, ob 14. uri (VP ali P3)

Po 30. 6. 2015 študent ne more več predati izdelkov in v študijskem letu 2014/2015 ne more opravljati izpita pri predmetu Tipografija.

 

LITERATURA:

 1. Baines, P., Haslam, A., Type & typography. London: Laurence King Publishing, 2002.
 2. Bringhurst, R., The Elements of Typographic Style. Vancouver: Hartley & Marks, 1997.
 3. Felici, J., The Complete Manual of Typography. Berkeley: Adobe Press, 2003.
 4. Clair, K., A Typographic Workbook: A Primer to History, Techniques, and Artistry. New York: John
 5. Wily & Sons, 1999.
 6. Hart’s Rules of Compositors and Readers at the University Press Oxford. Oxford: Oxford University Press, 1999.
 7. Luidl, P., Typografie Basiswissen. Ostfildern: Deutscher Drucker, 1996.
 8. Luidl, P., Typografie Praxisbeispiele. Ostfildern: Deutscher Drucker, 1999.
 9. McLean, R., The Thames and Hudson Manual of Typography. London: Thames and Hudson, 1996.
 10. Možina, K., Knjižna tipografija. Ljubljana: Filozofska fakulteta in Naravoslovnotehniška fakulteta, 2003.
 11. Možina, K., Mikrotipografija. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2009.
 12. Sauthoff, D., Wendt, G., Willberg, H. P., Schriften erfennen: Eine Typologie der Satzschriften für Student, Grafiker, Setzer, Buchhändler und Kunsterzieher. Mainz: Herman Schmidt, 1998.
 13. Spikermann, E., Ginger, E. M., Stop Stealing Sheep & Find Out How Type Works. Berkeley: Adobe Press, 2003.
 14. The Chicago Manual of Style. Chicago: The University of Chicago, 2003.
 15. White, A. W., Type in Use: Effective typography for electronic publishing. New York: W.W. Norton & Company, 1999.
 16. Willberg, H. P., Forssman, F., Lesetypographie. Mainz: Hermann Schmidt, 2005.
 17. Willberg, H. P., Forssman, F., Erste Hilfe in Typografie. Mainz: Hermann Schmidt, 2000.

starejše objave »

 

SPLOŠEN OPIS PREDMETA:

Tipografija (TIPO), splošen predmet
– bolonjski študijski program | 2. letnik | Grafične in interaktivne komunikacije
– nosilec: Klementina Možina
– asistent: Blaž Rat
– zimski semester: 90 ur (45 predavanja + 15 seminar + 30 vaje), 6 ECTS
– spletna stran predmeta: www.igt.si/tipo

 

Cilji predmeta:

– spoznavanje temeljev tipografije;
– zgodovinski razvoj pisave in tipografskih elementov;
– deli črk, različice pisave, pisava, oblika znakov, tipografski merski sistem;
– značilnosti posameznih črkovnih slogov;
– zgodovinski razvoj pisave;
– elementi razporejanja besedila;
– mikrotipografija;
– korektura in korekturna znamenja (slovenska, mednarodna).